Otomat Çelikleri

Genel Bilgiler
Kimyasal Değerleri
Kullanım Yerleri
Mekanik Özellikleri
Mekanik Özellikler-2

Genel Bilgiler

Çelik malzemelerden istenen özellikler arasında talaşlı işlenebilirlik kabiliyeti önem arz eder. İmalat aşamasında, yüksek kesme hızları ve buna bağlı olarak işlem zamanı, takım ömrü, iyi yüzey kalitesi, daha düşük kesme kuvvetleri kullanarak sağlanacak enerji tasarrufu gibi kriterler, diğer faktörlerle birlikte malzeme kalitesiyle de direkt alakalıdır. Bu kaliteyi sağlamak amacıyla otomat çelikleri geliştirilmiştir.

Otomat çelikleri karbon oranı %0,07-0,60 arasında değişen ve kükürt oranı %0,15 ile %0,40, fosfor oranı %0,07-0,10 arasında  olan  çeliklerdir.  Kükürt  ve  fosforun  diğer   tüm kalitelerde azaltılmaya çalışmasına karşın, talaşlı işlem kabiliyetini artırmasından dolayı otomat çelikleri içine özellikle ilave edilir. İlave edilen bu elementler malzemede metalik kırılganlık sağlayarak, kısa kırılgan talaş oluşumunu sağlar. Bunun yanı sıra kükürt ve fosfor ilavesi yağlama etkisi yaparak, parça dayanımının artmasına, temiz yüzey elde edilmesine imkan tanır.

Otomat çeliği kurşun ile alaşımlandırılmış şekilde de bulunabilir. İlave edilen kurşun çeliğin mekanik özelliklerini değiştirmemekle birlikte yağlama özelliğini artırır.

Kimyasal Değerleri

OTOMAT_ÇELİKLER_KİMYASAL_DEĞERLERİ

Kullanım Yerleri

OTOMAT_ÇELİKLERİ_KULLANIM_YERLERİ

Mekanik Özellikleri

SOĞUK_ÇEKİLMİŞ_OTOMAT_ÇELİKLERİ_İÇİN_MEKANİK_ÖZELLİKLER

Mekanik Özellikler-2

NORMAL_TAVLANMIŞ_OTOMAT_ÇELİKLERİ_İÇİN_MEKANİK_ÖZELLİKLER