Karbonlu Çelikler

Kalıp setleri stoktan hemen teslim edilmektedir. Standart kalıp setleri CK 50 çelik malzemeden üretilmiştir. Kalıp setleri bağlantıları yapılmış olarak ambalajında teslim edilir.

2004 yılında faaliyete başlayan Dizdar Metal firmamız demir çelik ve metal sektörünün en güçlü tedarikçi firmalarından biridir. Sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takım çelikleri, yüksek hız çelikleri, ıslah çelikleri, sementasyon çelikleri, hazır kalıp setleri gibi ürünlerin perakende ve toptan satışlarını yapmaktadır. Yüklü stok hacmi olan firmamız istenen her kalite ve ebatta malzeme temin etmektedir. Binlerce firmanın taleplerini karşılayan firmamız sektörün en güçlü tedarikçi firmalarından biridir. Stoklarımızda hazır kalıp setleri de mevcuttur ve hemen stoktan teslimat yapılır. Kalıp setleri bağlantıları yapılmış olarak ve ambalajında teslim edilmektedir.

Karbonlu Çeliklerin Özellikleri
Kullanım Alanları ve Özelikleri
Karbonlu Çeliklerin Özellikleri

Karbonlu çeliklerin tüm özellikleri, içerdikleri karbon miktarına bağlı olarak, sahip oldukları yapılarla doğrudan ilişkilidir. Artan karbon miktarı ile çeliklerde sertlik, akma ve çekme dayanımı artarken, süneklik (% uzama ve % kesit daralması) ve darbe dayanım özellikleri azalmaktadır. Karbon miktarının artışı (bu özelliklere bağlı olarak) çeliklerin plastik şekil alma kabiliyetlerinde düşürücü rol oynamaktadır. Buna karşın martenzitik dönüşümde çok önemli ve etkili bir element olarak, çeliklerin su verme adını verdiğimiz mekanizma ile sertleştirebilmelerini mümkün kılmaktadır. Karbon miktarındaki artış çeliğin su alma kabiliyeti ile kaynak kabiliyeti üzerine ters etkide bulunmaktadır. Düşük karbonlu çelikler, karbon içeriğine göre üç grup içerisinde ayrıma tabi tutulabilmektedirler.

Düşük Karbonlu Çelikler : Bu gruba %0,20’ye kadar karbon içeren çelikler dahil edilebilirler. Mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak yumuşak çelikler olarak da tanınırlar. Düşük karbonlu çelikler dünya çelik üretiminin en büyük miktarını kapsarlar. Bilhassa yassı mamuller ile inşaat sektörü ve temel yapılarda kullanılan çelik çubuk ve profiller düşük karbonlu çelikler sınıfındadırlar. Düşük karbonlu çelikler, düşük karbon içeriklerinden dolayı, ısıl işlem ile kütlesel olarak yeterince sertleştirilemezler. Ancak, sementasyon, nitrasyon v.b. yüzey sertleştirme işlemleri yüzeyleri sertleştirilebilir.

Orta Karbonlu Çelikler : Bu gruptaki çelikler % 0,20-0,60 arasında karbon ihtiva eden çeliklerdir. Karbon miktarına bağlı olarak orta derecede mekanik özelliklere sahiptirler. Bu gruptaki çeliklerin en büyük özellikleri, ısıl işlemle yeteri derecede sertleştirilebilmeleridir. Bu bakımdan orta karbonlu çeliklerin kullanım sahaları özellik arz eder. Bilhassa makine imalat sanayinin tercih ettiği çeliklerdir. İşlenebilme ve şekil alabilme kabiliyetleri düşük karbonlu çeliklere nazaran daha düşüktür. Bu gruptaki çeliklerin kaynak kabiliyetleri de az karbonlu çeliklere nazaran düşüktür. Zira kaynak esnasında meydana gelen kontrolsüz ısıl etkiler çeliğin yapısal değişiminin de kontrolsüz olmasına sebebiyet verir. Bunun neticesinde malzemelerde hatalara sebep olabilir. Bu sebepten dolayı orta karbonlu çeliklerin bilhassa alaşım elementi ihtiva edenlerinin kaynak işlemlerinde özel itina göstermek gerekir.

Yüksek Karbonlu Çelikler : % 0,60’dan daha fazla karbon ihtiva eden çeliklerdir. Normal halde yüksek mukavemetli ve sünekliliği az olan çeliklerdir. Isıl işlemlerle sertleştirilmeleri sayesinde yüksek sertlik kazanırlar. Bu bakımdan aşınmaya dayanıklı ve kesici özelliğe sahiptirler. İşlenme ve şekil alabilme kabiliyetleri, düşük ve orta karbonlu çeliklere göre daha düşüktür. Kaynak kabiliyetleri de düşük olup daha özel tekniklerle kaynakları yapılabilir. Bu gruptaki çelikler daha ziyade takım üretiminde kullanılırlar. Yüksek karbonlu çeliklerin bileşiminde bulunan karbon miktarının sınırı, demir-karbon denge diyagramı gereğince % 2’ye kadar çıkabilirse de, tatbikatta bu değer % 1,2-1,4 ile sınırlıdır. Özellikle yüksek karbonlu çelikler, düşük ve orta karbonlu çeliklere göre daha kolay su alabilirler ve elde edilen martenzitik yapının sertliği de daha fazladır.

Kullanım Alanları ve Özelikleri
Kalite
Düşük Karbonlu Çelikler Cıvata, somun, ıslah edilebilir makine parçaları imalatı, yapı ve inşaat sektöründe görev alarak kullanılabilir. Yüzey sertleştirme işlemleriyle sertleştirilebilirler.
Orta Karbonlu Çelikler Makine, cıvata, somun, dingil, gemi şaftı, uskur mili, dişli çark, transmisyon mili, frezeli mil, yük kancası, manivela kolu, ray, kazma, kürek gibi araç gereçlerin yapımında kullanılır. Isıl işlem ile sertleştirilmeye uygundur.
Yüksek Karbonlu Çelikler Mil, şaft, cıvata, somun, spiral ve yaprak yaylar, makaslar, kesici basit takımlar, zımba, kepçe dişlisi, greyder bıçağı, yüksek mukavemetli makine parçaları, eğe, keser, ağaç testeresi gibi araç gereçlerin yapımında kullanılır. Isıl işlem ile sertleştirilmeye uygundur.
MKE NO DIN C Si Mn P S
Ç 1020 C 15 0.15-0.24 0.10-0.30 0.30-0.60 0.040 en çok 0.050 en çok
Ç 1030 C 22 0.25-0.34 0.10-0.30 0.60-0.90 0.040 en çok 0.050 en çok
Ç 1040 C 35 0.35-0.44 0.10-0.30 0.60-0.90 0.040 en çok 0.050 en çok
Ç 1040 CK 35 0.32-0.38 0.15-0.35 0.50-0.70 0.035 en çok 0.035 en çok
Ç 1050 C 45 0.45-0.54 0.10-0.30 0.60-0.90 0.040 en çok 0.050 en çok
Ç 1060 C 60 0.55-0.64 0.10-0.30 0.60-0.90 0.040 en çok 0.050 en çok
Ç 1060 CK 60 0.57-0.63 0.15-0.35 0.60-0.90 0.035 en çok 0.035 en çok
Menü